Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Dzień dobry!

W niniejszym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies. Zapisałam także informacje jak wykorzystują je inne technologie śledzące, obecne na stronie internetowej Asystentki_WAW i mamyWA.

Poniższe informacje mają charakter wstępny. Pełną treść polityki prywatności znajdziesz pod częścią skrótową.

 

Asystentka_WAW: Magdalena Ordon, prowadząca działalność nierejestrowaną z siedzibą w Kobyłce (05-230 Kobyłka, ul. Mała 3G/2).

Do Asystentki_WAW należy także strona https://www.mamawa.pl

 

W razie pytań do poniższego dokumentu proszę o kontakt na adres biuro@asystentkawaw.pl

 

Polityka prywatności – skrót.

 

 1. Asystentka_WAW przetwarza Twoje dane osobowe, które przekazujesz jej dobrowolnie, dokonując zakupów produktów Asystentki_WAW, zapisując się do newslettera, listę kursantów lub osób, biorących udział w webinarach, komentując na blogu, mediach społecznościowych, czy kontaktując się mailowo.
 2. Asystentka_WAW dokłada wszelkich starań by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.
 3. Asystentka_WAW może znać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer NIP, adres wykonywania działalności gospodarczej, wizerunek.
 4. Zakres gromadzonych danych zależy od produktu, którym jesteś zainteresowany, a w odniesieniu do każdego celu przetwarzania został wskazany w dalszej części tej polityki.
 5. Narzędzia, których używa Asystentka_WAW mogą zbierać na Twój temat informacje takie jak: adres IP, lokalizacja, urządzenie z którego korzystasz i jego system operacyjny oraz przeglądarka internetowa. A także płeć, przedział wiekowy, zainteresowania, czas spędzany na stronach Asystentki_WAW i mamyWA, interakcji pomiędzy poszczególnymi witrynami, kliknięcia w poszczególne linki, inne działania podejmowane w ramach stron Asystentki_WAW i mamyWA.
 6. Informacje te nie pozwalają na Twoją identyfikację, za wyjątkiem sytuacji, gdy zapisałaś się do newslettera.
 7. W przypadku, gdy zapisałeś się do newslettera Twoje imię oraz adres e-mail zestawiane są z informacjami na temat korzystania przez Ciebie ze stron Asystentka_WAW, a następnie wykorzystywane w ramach komunikacji mailowej.
 8. Asystentka_WAW powierza przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Asystentka_WAW przekazuje część Twoich danych osobowych do państw trzecich w celu ich przechowywania na serwerach, na których zlokalizowane są niektóre narzędzia wykorzystywane na stronie https://www.asystentkawaw.pl i https://www.mamawa.pl
 10. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności w postaci standardowych klauzul umownych oraz uczestnictwa w programach takich jak Tarcza Prywatności.
 11. Asystentka_WAW nie podejmuje wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.
 12. Profil , utworzone poprzez zapis do newslettera wykorzystywany jest jedynie do wyboru treści, które mogą by dla Ciebie wyjątkowo interesujące.
 13. Asystentka_WAW korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook oraz Instagram w celu kierowania do Ciebie reklam.
 14. Reklamy te mogą być personalizowane, a decyzję o wyświetleniu Tobie określonej reklamy zostanie podjęta automatycznie przez algorytm serwisu Facebook w zależności od ustawień wprowadzonych przez Asystentkę_WAW.
 15. Asystentka_WAW nie identyfikuje Cię za pomocą tych ustawień, a jedynie zbiera informacje o wieku, twoich działaniach na portalu, zainteresowaniach.
 16. Asystentka_WAW zapewnia Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 17. W celach statystycznych oraz optymalizacyjnych Asystentka_WAW śledzi i analizuje Twoje zachowania podejmowane w ramach stron internetowych https://www.asystentkawaw.pl i https://www.mamawa.pl W tym celu używa Google Analytics z włączoną anonimizację adresów IP.
 18. Asystentka_WAW na stronach https://www.asystentkawaw.pl i https://www.mamawa.pl umożliwia korzystanie z komentowania, polubienia, udostępnienia treści w danym serwisie. Narzędzia wykorzystywane w tym celu zapisują i odczytują informacje z plików cookies.
 19. Korzystając ze stron internetowych https://www.asystentkawaw.pl i https://www.mamawa.pl z włączoną w swojej przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na zapis i odczyt informacji z plików cookies.
 20. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub poprzez odpowiednie dodatki.
 21. Na stronach https://www.asystentkawaw.pl i https://www.mamawa.pl mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie.
 22. Asystentka_WAW nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych.
 23. Strony https://www.asystentkawaw.pl i https://www.mamawa.pl przechowywane są na serwerach zewnętrznych, generujących logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 24. Służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym, nie służą identyfikacji osobowej.

Polityka prywatności – szczegółowo

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Asystentka_WAW czyli Magdalena Ordon.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

RODO przyznaje Ci uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowywania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do ich przetwarzania),
 4. ograniczenia przetwarzania danych (ograniczenie przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem. Skarga składana do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
 
Zawsze, jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
Możesz także otrzymać informacje jakie dane o Tobie przetwarzamy i w jakich celach. Uzyskasz te pisząc na maila biuro@asystentkawaw.pl
 
Jednak wskazane w art. 16-21 RODO uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.
 

Bezpieczeństwo Twoich danych:

 1. Zapewniam poufność wszelkich przekazanych Mi danych osobowych.
 2. Zapewniam podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam, a chodzi o następujące podmioty:

 1. hostingodawca,
 2. dostawca systemu mailingowego,
 3. dostawca systemu do fakturowania,
 4. dostawca oprogramowania do organizacji webinarów,
 5. dostawca systemu do zarządzania projektami,
 6. dostawca systemu do obsługi klienta,
 7. dostawca systemu sklepowego,
 8. dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania,
 9. biuro rachunkowe,
 10. kancelaria prawna,
 11. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej,
 12. podmiot realizujący zamówienia w sklepie internetowym,
 13. firma kurierska,
 14. pozostali podwykonawcy.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane  służbom policji, bezpieczeństwa, sądom, prokuraturze.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Gwarantują oni odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO. 

PROCEDURA ZWROTU

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta klient ma prawo w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki na jej zwrot.

Jeśli chcesz zwrócić zakupiony towar postępuj według poniższej instrukcji:

 
 1. Zgłoś chęć zwrotu mailowo lub telefonicznie.
 2. Wybierz sposób nadania przesyłki zwrotnej

Zgodnie z artykułem 34 ust.2 wyżej wymienionej ustawy klient odpowiada za koszty zwrotu przesyłki. Sam wybierasz formę dostarczenia paczki do mnie. 

Adres do zwrotu:

Asystentka_WAW Magdalena Ordon

05-230 Kobyłka ul. Mała 3G/2

3: Podaj dane do zwrotu należności.

Zwrot należności zajmuje maksymalnie 14 dni od dotarcia przesyłki zwrotnej na mój adres. 

Forma zwrotu środków to zawsze przelew bankowy.

Podaj Imię, Nazwisko, numer konta, nazwę banku oraz adres odbiorcy.

Numer konta bankowego składa się z liczby kontrolnej, kodu banku (8 cyfr) oraz numeru banku. Wymagany do zwrotu należności kod banku to 8 cyfr (od trzeciej do dziesiątej cyfry) Twojego numeru konta.